NOOSA (0-2 -vuotiaat) & TASMAN (0-2 -vuotiaat)
Toimintamme sekä Noosassa että Tasmanissa on lapsilähtöistä. Toimimme ryhmässä uuden vasun ja koko talon yhteisenvuosikellon mukaisesti, mutta toiminta lähtee lasten mielenkiinnon kohteista. Toimintamme on suunnitelmallista, mutta suunnitelmat voivat muuttua spontaanisti lasten aloitteista. Toimimme vaihtuvissa pienryhmissä turvataksemme lapsen yksilöllisen huomioinnin. Toivomme tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa

KAKADU (2-4 -vuotiaat)
Kakadussa 2-4-vuotiaat lapset. Kakadun toimintatuokiot pyritään tekemään pienryhmissä. Kakadussa tarjoamme lapsille turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa jokainen saa yksilöllistä huomiota.

MIMOSA & MUNGO (3-6 -vuotiaat)
"Yläkerrassa" toimii 3-6 -vuotiaiden lasten ryhmät. Mimosassa toimii 3-4 -vuotiaiden ryhmät (pinkit), 5-vuotiaiden ryhmät (viskarit) käyttävät tiloja sekä Mimosan että Mungon puolelta. Esikoululaiset toimivat pääsääntöisesti Mungon tiloissa. Toiminta ryhmissä on lapsilähtöistä ja joustavaa. Mimosassa tarjoamme lapselle turvallisen ja virikkeellisen arjen. Ohjaamme lapsia arjen tilanteissa omalla esimerkillämme ja opettelemme yhdessä kohteliaita käytöstapoja.