NOOSA (0-2 -vuotiaat) & TASMAN (0-2 -vuotiaat)
Toimintamme sekä Noosassa että Tasmanissa on lapsilähtöistä. Toimimme ryhmässä uuden vasun ja koko talon yhteisenvuosikellon mukaisesti, mutta toiminta lähtee lasten mielenkiinnon kohteista. Toimintamme on suunnitelmallista, mutta suunnitelmat voivat muuttua spontaanisti lasten aloitteista. Toimimme vaihtuvissa pienryhmissä turvataksemme lapsen yksilöllisen huomioinnin. Toivomme tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa.

Noosan henkilökunta:
Jonna Tammelin 040 164 6584
Veera Heiskanen 040 176 0121
Ninni Heinonen 040 643 3059
Tasmanin henkilökunta:
Matias Kauppinen 040 163 0241
Sami Tissari 040 565 5675
Essi Leppänen 040 164 6841

KAKADU (2-4 -vuotiaat)
Kakadussa 2-4-vuotiaat lapset. Ryhmä on energinen ja eloisa, jossa aikuisina toimivat Eve, Raisa ja Annu. Kakadun toimintatuokiot pyritään tekemään pienryhmissä. Kakadussa tarjoamme lapsille turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa jokainen saa yksilöllistä huomiota.

Kakadun henkilökunta:
Eveliina Ahonen 040 166 3425
Raisa Lappalainen 040 163 0164

Annu Hänninen 040 169 7130

MIMOSA & MUNGO (3-6 -vuotiaat)

"Yläkerrassa" toimii 3-6 -vuotiaiden lasten ryhmät. Mimosassa toimii 3-4 -vuotiaiden ryhmät (pinkit), 5-vuotiaiden ryhmät (viskarit) käyttävät tiloja sekä Mimosan että Mungon puolelta. Esikoululaiset toimivat pääsääntöisesti Mungon tiloissa. Toiminta ryhmissä on lapsilähtöistä ja joustavaa. Mimosassa tarjoamme lapselle turvallisen ja virikkeellisen arjen. Ohjaamme lapsia arjen tilanteissa omalla esimerkillämme ja opettelemme yhdessä kohteliaita käytöstapoja.

Esiopetusryhmässä on tänä vuonna 12-esiopetusikäistä lasta. Kirjana meillä on Seikkailujen eskari, joka johdattaa lapset opiskelemaan kirjaimia, äänteitä ja laskutaidon alkeita, mutta myös kaveri- ja tunnetaitoja. Myös luonnon tutkiminen, liikunta ja musiikki muodostavat yhteisen oppimiskokonaisuuden. Pyrimme siihen, että eskarivuonna opitaan toimimaan ryhmässä, olemaan hyvä kaveri toisille, käyttäytymään kohteliaasti erilaisissa tilanteissa unohtamatta uuden oppimista ja ihmettelemistä. Meillä eskari on yhteinen seikkailu!


Mungon henkilökunta
Hanna-Maija Miettinen
040 163 0084
Jere Huttunen
040 060 9155
Terhi Väätäinen
040 163 0138

Mimosan henkilökunta
Timo Mykkänen
040 163 0117
Katja Hukkanen
040 163 0225
Ilona Hämäläinen
040 163 0105